cəsarətsiz

cəsarətsiz
sif. Qorxaq; cəsarəti, cürəti olmayan, ürəksiz, ağciyər. Cəsarətsiz adam. Cəsarətsiz hərəkət. // zərf Qətiyyətsiz, çəkinərək; qorxa-qorxa, çəkinə-çəkinə, cəsarət etmədən. <Xanım:> Bilməyirəm, necə kitab verim ki, xoşlarına gəlsin: – dedi. Qulluqçu döyükdü. Xanım da cəsarətsiz bir halda duruxdu. Ç.. Şiraslan cəsarətsiz bir səslə söhbəti dəyişirdi. M. Süleymanov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • cürətsiz — sif. və zərf Cəsarətsiz, qorxaq, ürəksiz, ağciyər. Cürətsiz adam. Cürətsiz hərəkət etmək. – Cürət! Odur bizi güldürən hər an; Cürətsiz bir həyat məhv olur, inan! S. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qətiyyətsiz — sif. İşində və ya sözündə möhkəm olmayan; səbatsız, cəsarətsiz, zəif iradəli, bir fikirdə qalmayan, mütərəddid. Qətiyyətsiz adam. – Firidun qətiyyətsiz və qeyri müəyyən istəklərin dumanlatdığı gözlərini ona çevirdi. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəsarətsizlik — is. Cəsarətsiz adama xas olan hal; qorxaqlıq, ürəksizlik, ağciyərlik. Cəsarətsizlik göstərmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəmcürət — sif. <fars. kəm və ər. cürət> Az cürətli (cəsarətli), cürətsiz, cəsarətsiz, qorxaq. – Gözəlin bəzisi bədniyyət olur; Qədrbilməz olur, bihürmət olur; O ki bir parası kəmcürət olur; Çətin ələ düşər dilavər gözəl. Q. Z.. . . Bizim tüccarlar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aciz — sif. <ər.> 1. Əlindən iş gəlməyən, bacarıqsız, zəif. Aciz uşaq. Aciz adam. O çox aciz adamdır. – Bizim söhbətimizə gəldikdə, tələbə Əbdülhəsənzadə Xəlil, necə ki axırda məlum oldu, heç də aciz deyilmiş. C. M.. // Nə edəcəyini bilməyən,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dovşan — is. 1. Gəmiricilər dəstəsindən qabaq ayaqları dal ayaqlarından qısa, uzun və dik qulaqlı, dodağı yarıq kiçik heyvan. Dovşanlar otla və bitki ilə keçinir. Dovşan əti dadsız olur. – Dovşanın gümanı ayaqlarına gələr. (Ata. sözü). 2. məc. Qorxaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəbban — ə. qorxaq, cəsarətsiz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • kəmcür’ət — f. və ə. cürəti olmayan; cəsarətsiz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ağciyər — sif. Qorxaq, cəsarətsiz, ürəksiz, aciz. Ağciyər adam. – <Məhərrəm:> Sən nə ağciyər adamsan, Fərhad, qoy bir tamaşa edək, görək Səadət xanımın ruhi rəvanı necə oğlandır. N. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağgöz — sif. dan. 1. Qorxaq, cəsarətsiz, ağciyər. 2. məc. Şiddətli, qarlı, gecə gündüz qar yağan. Qabaqdan da ağgöz qış gəlirdi. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”